Molenstichting Geldrop Mierlo

Ons hoofddoel is het behoud van de Geldrop-Mierlo’s korenbeltmolen ’t Nupke en De Standerd Molen, zodat deze molens een functie kunnen behouden als cultuur-historisch erfgoed. Verder willen we alles doen wat hiermee verband houdt of er goed voor is.

Doelstelling

Het hoofddoel van Molenstichting Geldrop-Mierlo is het behoud van de Geldrop-Mierlo’s korenbeltmolen ’t Nupke en De Standerdmolen, zodat deze molens hun functie kunnen behouden als cultuur-historisch erfgoed. 

Dit doen we onder andere door het verwerven van financiële middelen door het aanvragen van subsidies en het werven van donaties. Daarmee kunnen we het onderhoud bekostigen en de molens actief houden. Ook zorgen we voor het behoud en de verbetering van de molenbiotoop. Een windmolen kan namelijk alleen draaien in een omgeving waar voldoende windvang is. 

Vroeger werden molens meestal gepacht. In ruil voor de pachtsom verleende de heer het zogenaamde ‘windrecht’ aan de pachter. Dit hield in dat binnen een bepaalde afstand van de molen géén bouwwerken of begroeiing de wind mochten belemmeren. Naarmate de bebouwing toch oprukte, moest naar oplossingen worden omgezien. Soms werden molens om die reden verplaatst of op een verhoging worden gezet.

Naast het beschermen van de molenbiotoop en het verwerven van middelen, is ook het openstellen van de molens voor publiek belangrijk. De molens worden daarom regelmatig in bedrijf gesteld door één van de vrijwillige molenaars, die het maalproces beheren. Beide molens zijn vrijwel elke zaterdag gratis open voor publiek. Door onze molengidsen worden bezoekers rondgeleid en verrast met wetenswaardigheden.

Het spreekt voor zich dat de stichting geen winstoogmerk heeft. Alle activiteiten zijn er puur op gericht om de doelen te verwezenlijken of te bevorderen.

Het bestuur

Voorzitter

Voorzitter

Ton Steenbakkers

Secretaris

Secretaris

Annie Berkers

Penningmeester

Penningmeester

Willem van den Nosterum

Namens de molenaars

Namens de molenaars

Ronald Groothedde

Lid bestuur

Lid bestuur

Frits van den Eijnden

Bestuurlijke zaken

Hieronder staan enkele links naar de oprichtingsstukken. De begroting is hier in te zien.

Laatste nieuws van de molens

B &W steekt handen uit de mouwen bij NLdoet.

B &W steekt handen uit de mouwen bij NLdoet.

In Mierlo staken burgemeester Jos van Bree en de wethouders Peter Looijmans, Hans van de Laar en Mathil Sanders de handen uit de mouwen bij 't Saam. De Mierlose molen had een leuke klus aangemeld die de collegeleden met precisie uitvoerde. De elf hekken rondom de...